phoster_infographics_1_strategiatyö

” However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results” (Winston Churchill).

Yrityksen ympäristön muutos on jatkuvaa. Samoin yrityksen sisäisten toimintamallien tulee muuttua ja kehittyä uuden tekniikan ja uusien mahdollistavien innovaatioiden myötä.

Strategiatyö vaatii yhä ketterämpiä menetelmiä. Vuosikello on hyvä viitekehys, mutta toisinaan tarvitaan nopeampia ja ketterämpiä välineitä.

On tarpeen tunnistaa yrityksen strategiakulttuuri. Yritys voi olla visionäärinen (yrittäjävetoinen), jolloin itse visio selvä ja se on strategian keskiössä. Visionäärinen yritys luotaa yrittäjän näkemykseen ja organisaation kykyyn sopeutua strategian mukaan.

Yrityksellä voi myös olla vahva strategiaprosessi, jolloin strategian kehkeytyminen prosessinomaisesti on oleellista. Strategian käytäntöön vienti on iteroiva prosessi, jossa kommunikointi ja herkkä ympäristön seuraaminen ovat avainasioita.

Strategiatyö voidaan aloittaa PESTLE –analyysillä, joka on jo usein yrityksen arkirutiinia. Toisinaan Business Canvas
työkalut voivat olla hyödyllisiä: analysoidaan sidosryhmät, avainresurssit, arvolupaus- ja arvoketjut, kustannusrakenne, asiakassegmentit.

 

Strategian käytäntöön vientiin ei riitä, että ympäristöanalyysi on tehty tai visio tulevaisuudesta on kirkas: strategian käytäntöön vienti vaatii selkeää dokumentointia, hankkeiden muodostamista ja kommunikointia. Strategisten hankkeiden kytkeminen strategiamalliin selkeyttää yrityksen johtamista ja auttaa keskittymään oleellisiin hankkeisiin.

Olemme menestyksellä käyttäneet mm. ”Lean / Agile” työkaluja strategian kirkastamisessa ja käytäntöön viennin työvälineenä. Strategiatyö sisältää kaikki oleelliset työkalut:

  • Business Model Canvas – liiketoimintamalli
  • Strategiamalli – strategian kuvaaminen
  • Innovaatiotyökalut – innovaatioiden käsittely innovaatiopoolista validointiin
  • Kilpailuprofiili, SWOT, organisaatio, megatrendit
  • Hankehallinta, projektisalkku ja projektien seuranta
  • Muutoshallinta, muutosten tunnistaminen, toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus