phoster_infographics_2_kehittämisprojektinvaiheetOlemme pitkään työskennelleet liiketoiminnan prosessien kehittämisen parissa.

Prosessinäkökulma on osoittautunut hedelmälliseksi tavaksi kehittää yrityksen suorituskykyä.

Käsittely ottaa huomioon eri toimintaan liittyvät osapuolet, jolloin kaikki osaaminen (tai sen puute) tulee selvästi esille.

Prosessien dokumentoinnin myötä kehittäminen pohjautuu realistiseen käsitykseen yrityksen nykytilasta ja tavoiteltava kehittäminen saa konkreettisen muodon.

Johdolla on merkittävä rooli ydinprosessien tunnistamisessa ja kehittämistarpeiden tunnistajana sekä innoittajana. Ei voi myöskään väheksyä muutoshallinnan menettelyjen ja työkalujen merkitystä onnistuneessa hankkeessa.

Olemme mallintaneet satoja prosesseja teollisuudessa, palveluliiketoiminnassa ja myös julkishallinnossa.